Asbestinventaris bij sloop of renovatie aanvragen

Asbest inventariseren bij sloop of renovatie

Bij de afbraak of de renovatie van gebouwen is het aangewezen om een asbestinventaris op te stellen.

Hierbij worden alle asbestmaterialen opgenomen. Ook de niet zichtbare asbestmaterialen worden opgespoord. Omdat het gebouw of de constructie gesloopt of grotendeels gerenoveerd wordt kan er een destructieve methode gebruikt worden. Daarbij worden sommige delen van de constructie zoals verlaagde plafonds en voorzetwanden (Gyproc) eventueel beschadigd om niet zichtbare asbest op te sporen.

Deze beschadigingen zijn niet belangrijk gezien de constructie gesloopt of gerenoveerd gaat worden.

De asbestinventaris is een leidraad voor de aannemers om hun werken te plannen in functie van de gezondheid van de bouwvakkers. Sommige asbestmaterialen kunnen makkelijk weggenomen worden, maar voor materialen met veel vezelvrijgave of niet-hechtgebonden asbest zal een gespecialiseerde asbestverwijderaar eerst het risicovolle asbest moeten weghalen.De asbestdeskundige zal een volledig dossier samenstellen met alle noodzakelijke gegevens:

- aanduiding en omschrijving van het gebouw
- precieze opdrachtomschrijving
- opdrachtgever
- gegevens van de asbestdeskundige
- labo
- data van de plaatsbezoeken
- contactpersonen
- voorgeschiedenis van het gebouw
- toekomstige bestemming bij renovatie
- beschrijving van de methode van monstername
- resultaten van de monsters en evaluatie van de risico’s
- beschrijvende fiche’s van de asbestverdachte materialen
- plannen en schema’s
- desgevallend bijkomende info

Laatste update: 08 april 2024 - 10h40

ASBESTINVENTARIS
SLOOP / RENOVATIE
RESIDENTIEEL

minder dan 5000m³

Prijs op maat

OFFERTE

ASBESTINVENTARIS
SLOOP / RENOVATIE
NIET-RESIDENTIEEL

minder dan 1000m³

Prijs op maat

OFFERTE