Asbestinventaris codex aanvragen

Als bedrijf gespecialiseerd op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk, erkennen we de cruciale rol die een grondige asbestinventarisatie speelt in het beschermen van werknemers en het milieu tegen de gevaren van asbestblootstelling.

Met onze kennis van de Codex Welzijn op het Werk en onze expertise in asbestgerelateerde kwesties, streven we ernaar om bedrijven te begeleiden bij het naleven van de voorschriften en het implementeren van effectieve strategieën voor asbestbeheer. Ontdek hoe onze diensten en oplossingen u kunnen helpen bij het veilig omgaan met asbestrisico's en het waarborgen van een gezonde werkomgeving voor iedereen.

OFFERTE ASBESTINVENTARIS CODEX WELZIJN

BEL ONS OP 0499/ 821 353

VLAAMS BEDRIJFVeelgestelde vragen over asbestinventaris in kader van Codex Welzijn op het werk

Waaruit bestaat de asbestinventaris in het kader van de Codex welzijn op het werk ?

Rondgang aan de hand van de bestaande plannen

Inventarisatie tijdens rondgang

Staalnames waar nodig of indien gewenst

Analyse van de stalen door een FOD WASO erkend labo

Inspectie van de buitenzijde met drone indien nodig of gewenst

Uitgebreid verslag zowel op papier als digitaal met volgende rubrieken:

    - Het wettelijk kader van de asbestinventaris

    - Informatie betreffende de verschillende asbestsoorten

    - Beschrijving van de gebouwen en werkplaatsen in functie van de asbesttoepassingen

    - Asbestfiches per gevonden item gedocumenteerd met foto's en commentaar

    - Risico-evaluatie en beheersmaatregelen naar de toekomst toe

    - Conclusies

De controles en de rondgang worden zeer nauwgezet uitgevoerd. Het gaat immers over de gezondheid van het menselijk kapitaal in uw onderneming.

Er wordt uitgebreid de tijd genomen om alles te onderzoeken en uit te voeren.

Bij eventuele controles door de arbeidsinspectie is de inventaris een verplicht document dat moet worden voorgelegd.


Laatste update: 22 februari 2024 - 13h10