Wij willen graag horen wat U te zeggen heeft

Als professional een asbestattest, EPC-attest of elektriciteitskeuring aanvragen?

Bij een samenwerking met professionele klanten hebben we een visie op lange termijn. We streven naar een lange termijnsamenwerking met als uitgangspunt onze klant zijn activiteiten te ondersteunen mét blijvende keuzevrijheid. We willen graag horen wat ú te zeggen heeft.

Met één aanspreekpunt voor asbestattesten, EPC-attesten en elektrische keuringen beperken we voor onze klanten het mailverkeer tot een minimum. Minder mails is minder tijdverlies en meer tijd voor uw corebusiness.

Daarin mag de keuzevrijheid niet verloren gaan en passen wij ons aan aan de werkmethodes van de klant. Het is de bedoeling een win-win situatie te creëren op lange termijn. Ook bij de prijzen die gehanteerd worden vinden we een win-win situatie belangrijk. Gratis kunnen we het niet maken, wel makkelijker.

We willen iedereen vertrouwelijk benaderen en willen het vertrouwen van onze klanten respecteren. Als u interesse heeft stellen we voor om contact met ons op te nemen zodat een eventuele samenwerking discreet en vertrouwelijk kan besproken worden. We willen graag horen wat ú te zeggen heeft.