Elektriciteitskeuring aanvragen

Wij bieden ook elektriciteitskeuringen aan. Eventueel in combinatie met een asbestattest. Mail of bel ons voor meer informatie.

Bij de verkoop van een woning hoort vandaag de dag ook een keuring van de elektrische installatie. Deze keuring moet worden uitgevoerd door een erkend keuringsorganisme.

Bij recente woningen kan het zijn dat de laatste elektrische keuring nog geldig is. De normale geldigheidsduur bedraagt 25 jaar. Ook na verbouwingen bestaat deze mogelijkheid. Als het laatste keuringsrapport jonger is dan 25 jaar en er zijn geen grote werken aan de elektrische installatie uitgevoerd sindsdien dan moet de keuring niet opnieuw. Het verslag moet wel digitaal of op papier beschikbaar zijn natuurlijk.

Als blijkt dat er toch een keuring nodig is dan wordt deze uitgevoerd voor het verlijden van de akte. Bij een goedkeuring van de elektrische installatie moet er verder niets gebeuren. Als er gebreken worden vastgesteld krijgt de koper 18 maanden de tijd om deze gebreken in orde te stellen en een herkeuring te laten uitvoeren. Hierop is geen controle. Het is aan de eigenaar zelf om deze termijn te respecteren. Vooral inzake aansprakelijkheid bij brand door kortsluiting worden zo conflicten met de verzekeringsmaatschappij vermeden.

Veelgestelde vragen over elektriciteitskeuringen

Wat wordt er precies gecontroleerd bij een elektriciteitskeuring?
Wat is er nodig voor een elektriciteitskeuring?
Wat kost een keuring van de elektriciteit?
Wie betaalt een elektrische keuring?
Hoe lang duurt een elektrische keuring?
Hoe vaak moet de elektrische installatie gekeurd worden
Wat als je elektriciteit niet gekeurd is?
Is een elektrische keuring verplicht bij verhuur?
Kan je je huis verkopen zonder elektrische keuring?

Laatste update: 12 oktober 2023 - 14h00