Asbestattest appartementsgebouw(en)

Asbestkeuring voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw
Een asbestkeuring voor dit soort gebouw is complex en op voorhand niet te voorspellen. Daarom vragen we u het onderstaande formulier in te vullen. Zo kunnen we nakijken wat er precies nodig is voor een asbestkeuring van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw.
De gemeenschappelijke delen van een gebouw in mede-eigendom worden beschouwd als een aparte gebouweenheid waarvoor een apart asbestattest moet worden opgesteld.
Het asbestattest voor de gemeenschappelijke delen is nog niet verplicht, maar dat zal veranderen in 2025. Vanaf 1 mei 2025 moet elke verkoop van een appartement vergezeld gaan van een asbestattest voor de gemeenschappelijke delen.
Dat betekent dat bij een verkoop van een appartement ook het attest van de gemeenschappelijke delen moet kunnen worden voorgelegd. Éénmaal dat het attest is opgemaakt, kan het gebruikt worden voor elke verkoop in het appartementsgebouw. Het is aan de VME om het attest te laten opstellen. Het asbestinventarisattest van de VME is dus beschikbaar voor alle eigenaars, huurders en gebruikers van het gebouw. Het zal door OVAM ook beschikbaar gesteld worden in de Gebouwenpas die digitaal te raadplegen is.
Het asbestattest van de gemeenschappelijke delen wordt ook opgesteld door een gecertificeerd asbestdeskundige net zoals bij andere gebouwen. Tot deze delen behoren traphallen, gangen, liften, parkeerplaatsen, kelders, tijdelijke opslag voor huiselijk afval, enz.
Het belang van het attest voor de gemeenschappelijke delen valt niet te onderschatten. Het is dikwijls in kelders, liften en ondergrondse garages dat er nogal wat vervuilende en dus ongezonde asbesttoepassingen worden teruggevonden.